Nota de informare recrutare

NOTA  DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin intermediul prezentei întelegem să vă informăm că subscrisa Bioeel Manufacturing SRL, cu sediul în Tg. Mureș, Str. Bega, nr. 5D, tel 0265246335, fax 0265250075, e-mail gdpr@bioeel.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/2118/2017, CUI RO38581482, prelucrăm date cu caracter personal ale candidaților la posturile disponibile în cadrul societății noastre.

Totodată dorim să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, respectiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation și legislația națională).

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz:

Numele: Mezei Radu, Telefon: 0751138565, e-mail: gdpr@bioeel.ro

Mai multe detalii sunt disponibile în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Când se înscriu online pentru a candida la un post în Bioeel Manufacturing prin intermediul site-urilor Bioeel Manufacturing pentru cariere, candidații trebuie să consulte informațiile disponibile în acest scop pentru a afla detalii despre motivele și modul în care se colectează și procesează datele cu caracter personal.  

Pentru mai multe informații despre procesele noastre de recrutare, vă rugăm să vizitați  Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm date cu caracter personal de la candidați ca parte a procesului nostru de recrutare. Datele cu caracter personal ne pot fi transmise direct de către un candidat sau prin intermediul unui terț, de exemplu, o agenție de recrutare, în funcție de particularitățile proceselor de recrutare.

Informațiile pe care le prelucrăm includ informații standard despre studiile dumneavoastră, parcursul dumneavoastră profesional, alte informații privind activitatea profesională și orice alte informații transmise către noi prin CV-ul dumneavoastră sau prin scrisoarea de candidatură sau prin orice alte formulare de recrutare pe care sunteți solicitați să le completați ca parte a acestui proces.

Vă rugăm să nu ne transmiteți nicio informație privind așa numitele „categorii speciale de date cu caracter personal”, care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase, apartenența la sindicate, datele genetice, datele biometrice (când sunt utilizate în scopuri de identificare), sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Utilizăm informațiile deținute despre dumneavoastră astfel:

  • pentru a face posibilă participarea dumneavoastră la procesul de recrutare pentru un anume post,
  • dacă ne transmiteți consimțământul dumneavoastră – pentru a vă informa asupra oportunităților de angajare relevante în cadrul Bioeel,
  • pentru a vă informa asupra evenimentelor privind oportunitățile de angajare, organizate de către sau cu participarea Bioeel, dacă ați acceptat să fiți contactat în aceste scopuri.

Temeiul legal al prelucrării

Deținem și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza temeiului legal (prevederile Codului muncii) și în vederea parcurgerii etapelor la solicitarea dumneavoastră - anterior încheierii unui contract de muncă. De asemenea, putem prelucra anumite date ale dumneavoastră pe baza intereselor noastre legitime de a vă recruta în calitate de candidat. În cazurile în care ne acordați consimțământul pentru a vă utiliza datele în scopuri specifice, vom prelucra datele în baza consimțământului dumneavoastră.

În cazul unui proces de recrutare neîncheiat prin angajare, vom păstra datele dumneavoastră pe baza consimțământului acordat.

Păstrarea datelor

În cazul în care candidatura dumneavoastră se încheie prin angajare, datele dumneavoastră sunt păstrate pentru utilizare în relația de muncă, conform reglementărilor legale. Documentele de candidatură ale candidaților pentru care procesul de recrutare nu s-a încheiat prin angajare sunt șterse după maximum douăsprezece luni. Vă solicităm consimțământul înainte de a vă păstra o perioadă mai lungă documentele de candidatură în baza noastră de candidați.

Nota noastră de informare privind transmiterea datelor dumneavoastră

Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal altor persoane numai dacă legea ne permite acest lucru. Când transmitem datele altor persoane, stabilim aranjamente contractuale și mecanisme de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal și a respecta standardele noastre de protecție a datelor, de confidențialitate și de securitate.

Puteți vedea categoriile de entități cărora le putem transmite datele dumneavoastră, în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Aveți dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării. Vă puteți de asemenea retrage consimțământul în orice moment, puteți formula obiecții la prelucrarea datelor și vă puteți exercita celelalte drepturi prezentate detaliat în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal

Cine este operatorul de date pentru datele dumneavoastră?

Operatorul de date este Bioeel Manufacturing S.R.L. sau o altă firmă membră Bioeel Manufacturing din România. Informațiile de contact ale operatorilor de date sunt disponibile în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.