Nota de informare beneficiari

Nota de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Prin intermediul prezentei întelegem să vă informa că subscrisa Bioeel Manufacturing SRL, cu sediul in Tg. Mureș, Str. Bega, nr. 5D, tel 0265246335, fax 0265250075, e-mail gdpr@bioeel.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J26/2118/2017, CUI RO38581482, prelucrăm date cu caracter personal ale beneficiarilor noștri și ale prepușilor beneficiarilor noștri, persoanelor care reprezintă beneficiarii noștri, părți contractante în cadrul diverselor tranzacții derulate de către noi; acționari/asociați ai beneficiarilor noștri.

 (numiți mai departe persoane vizate) .

 Totodată dorim să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, respectiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation si legislația națională).

(b) Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz:

Numele: Mezei Radu, Telefon: 0751138565, e-mail: gdpr@bioeel.ro

Mai multe detalii sunt disponibile în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.


Ce fel de date despre dumneavoastră prelucrăm?

Deținem detaliile dumneavoastră comerciale de contact, incluzând numele și prenumele dumneavoastră, denumirea angajatorului, funcția pe care o dețineți, numerele de telefon și fax , adresa de e-mail, adrese de corespondență, cetățenie, naționalitate, data nașterii, seria și numărul CI, adresa poștală,  semnătura, datele IT pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit.

 

În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt vizibile și pot fi folosite de angajații Bioeel pentru a afla mai multe informații despre un beneficiar la care lucrați sau oportunitatea de care este interesat beneficiarul, și pot fi utilizate în următoarele scopuri:

  • dezvoltarea afacerilor și serviciilor noastre;
  • transmiterea de informații cu privire la livrări, retrageri, etc
  • oferirea de informații despre noi și gama noastră de produse;
  • punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către angajații Bioeel în scopul livrării produselor și oferirii de noi produse;
  • identificarea clienților cu nevoi similare;
  • realizarea de statistici cum ar fi evoluția pieței, statutul relațiilor sau oportunitățile de vânzări.

 

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Fiecare prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal trebuie să aibă un temei legal, conform legislației aplicabile. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza:

  • interesului nostru legitim de a ne dezvolta afacerile și serviciile, eficientizarea activităților în vederea respectării cerințelor GDP sau
  • consimțământului dumneavoastră (când vi s-a solicitat în mod explicit să vă acordați consimțământul; de exemplu, la abonarea pentru primirea unui buletin informativ).

Nota noastră de informare privind transmiterea datelor dumneavoastră

Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal altor persoane numai dacă legea ne permite acest lucru. Când transmitem datele altor persoane, stabilim aranjamente contractuale și mecanisme de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal și a respecta standardele noastre de protecție a datelor, de confidențialitate și de securitate.

Puteți vedea categoriile de entități cărora le putem transmite datele dumneavoastră, în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Aveți dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării. Vă puteți de asemenea retrage consimțământul în orice moment, puteți formula obiecții la prelucrarea datelor și vă puteți exercita celelalte drepturi prezentate detaliat în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal

Cine este operatorul de date pentru datele dumneavoastră?

Operatorul de date este Bioeel Manufacturing S.R.L. sau o altă firmă membră Bioeel din România. Informațiile de contact ale operatorilor de date sunt disponibile în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Doriți să nu mai primiți comunicări comerciale din partea Bioeel?

Dacă nu doriți să primiți comunicări legate de evenimente, publicații sau orice alt tip de conținut sau de servicii furnizate de Bioeel, vă rugăm să ne trimiteți la gdpr@bioeel.ro.  un email cu subiectul „Dezabonare” de pe adresa dumneavoastră pe care doriți să o dezabonați.