Nota de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal (raportor integritate și alte persoane care ne contactează)

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (raportor integritate și alte persoane care ne contactează)

Prin intermediul prezentei întelegem să vă informa că subscrisa Bioeel Manufacturing SRL, cu sediul în Tg. Mureș, Str. Bega, nr. 5D, tel 0265246335, fax 0265250075, e-mail gdpr@bioeel.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/2118/2017, CUI RO38581482, prelucrăm date cu caracter personal ale interlocutorilor noștri

Totodată dorim să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, respectiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation si legislatia nationala).

(b) Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz:

Numele: Mezei Radu, Telefon: 0751138565, e-mail: gdpr@bioeel.ro. 

Mai multe detalii sunt disponibile în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Ce fel de date despre dumneavoastră prelucrăm?

Colectăm date cu caracter personal atunci când o persoană ne contactează referitor la o întrebare, reclamație, comentariu sau feedback (cum ar fi numele, detaliile de contact și conținutul comunicării). În aceste situații, persoana are controlul asupra datelor cu caracter personal transmise și noi vom folosi aceste date numai în scopul de a răspunde comunicării și de a ne ocupa de acea chestiune în mod corespunzător. Datele cu caracter personal menționate mai sus pot include numele, denumirea angajatorului, funcția persoanei de contact, telefonul, adresa de e-mail și alte detalii  de contact.

Sau după caz datele dumneavoastră de contact, incluzând,  numerele de telefon și fax , adresa de e-mail, precum și alte date pe care doriți sa ni le comunicați, datele IT pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit. Precum și alte date pe care ni le puneți la dispoziție prin comunicarea dvs.

În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt vizibile și pot fi folosite de angajații Bioeel Manufacturing pentru a afla mai multe informații cu privire la problema sesizată sau oportunitatea de care este sunteți interesat și pot fi utilizate în următoarele scopuri:

  • soluționarea problemei sesizate;

În ce privesc rapoartele de integritate:

Prin formularea cu bună credință a unei avertizări, utilizând acest sistem, dobândiți calitatea de avertizor și beneficiați de protecția oferită de Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.

Avertizările astfel formulate sunt preluate, analizate, prelucrate și arhivate de Bioeel Manufacturing SRL. Acestea sunt anonimizate prin înlăturarea informațiilor care ar permite determinarea identității avertizorului și numai după aceea transmise către persoanele chemate să le soluționeze.

Datele pe care le colectăm prin intermediul formularului de avertizare sunt prelucrate și stocate de către Bioeel  și vor fi utilizate pentru a vă contacta:

  • în cazul în care solicitați sprijin pentru depunerea avertizării,
  • în cazul în care este necesar să vă solicităm informații suplimentare,
  • pentru a vă comunica răspunsul formulat în urma întreprinderii acțiunilor subsecvente pentru soluționarea situației semnalate de dumneavoastră.

Nefurnizarea unor date de identificare și de contact ne va pune în imposibilitatea de a asigura aceste servicii pentru dumneavoastră, dar nu vă va limita posibilitatea de a utiliza sistemul pentru a transmite avertizări.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Fiecare prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal trebuie să aibă un temei legal, conform legislației aplicabile. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza:

  • interesului nostru legitim de a ne dezvolta afacerile și serviciile, eficientizarea activitatilor in vederea respectarii cerintelor GDP sau
  • consimțământului dumneavoastră (când vi s-a solicitat în mod explicit să vă acordați consimțământul; de exemplu, la abonarea pentru primirea unui buletin informativ).
  • Iar în ce privesc avertizorii de integritate ne raportăm și la prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.

Nota noastră de informare privind transmiterea datelor dumneavoastră

Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal altor persoane numai dacă legea ne permite acest lucru. Când transmitem datele altor persoane, stabilim aranjamente contractuale și mecanisme de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal și a respecta standardele noastre de protecție a datelor, de confidențialitate și de securitate.

Puteți vedea categoriile de entități cărora le putem transmite datele dumneavoastră, în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Aveți dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării. Vă puteți de asemenea retrage consimțământul în orice moment, puteți formula obiecții la prelucrarea datelor și vă puteți exercita celelalte drepturi prezentate detaliat în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal

Cine este operatorul de date pentru datele dumneavoastră?

Operatorul de date este  Bioeel Manufacturing S.R.L. sau o altă firmă membră Bioeel Manufacturing din România. Informațiile de contact ale operatorilor de date sunt disponibile în Politica Privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Prelucrarea datelor se realizează în acord cu Politica Bioeel Manufacturing și urmează a fi șterse după 5 ani de la finalizarea analizei aspectelor semnalate.

Doriți să nu mai primiți comunicări comerciale din partea Bioeel Manufacturing?

Dacă nu doriți să primiți comunicări legate de evenimente, publicații sau orice alt tip de conținut sau de servicii furnizate de Bioeel Manufacturing, vă rugăm să ne trimiteți la gdpr@bioeel.ro.  un email cu subiectul „Dezabonare” de pe adresa dumneavoastră pe care doriți să o dezabonați.