Sistem de gestiune a buletinelor de analiza

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Bioeel SRL


 

Prin intermediul acestei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal dorim să ne asigurăm că datele cu caracter personal prelucrate de către compania noastră sunt prelucrate în condiții de deplină securitate, de respectare a prevederilor legale europene si naționale iar persoanele vizate     (reprezentanții beneficiarilor sau furnizorilor nostrii și  prepuși beneficiarilorsi furnizorilor noștrii, angajații companiei noastre, vizitatorii, etc. numiți mai departe persoane vizate) au acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să ii informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal ( Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation și legislația natională).

Această Politică poate fi completată cu alte informații furnizate de către noi, precum și cu alți termeni și condiții care se aplică în  websit-urile noastre sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi.

 

 (a) Identitatea și datele de contact ale companiei noastre:

Bioeel SRL , cu sediul social în Tg-Mures, str. Bega, nr. 5, judetul Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26/1928/1992, CUI 1199107, CIF : RO 1199107, cont Banca Transilvania Tg-Mures: RO32BTRLRONCRT0202230501.

 

(b) Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz:

Numele:Mezei Radu, Telefon: 0751-138565, e-mail: gdpr.bioeel@bioeel.ro

   

(c) Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării: 

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de către compania noastră in urmatoarele scopuri, după caz, in funcție de fiecare situație în parte:

-         Pentru înscriere intr-o baza de date în vederea, participării la procese de recrutare pentru orice poziție corespunzătoare calificării și experienței persoanei vizate.

-         Pentru încheiere si executarea cu persoana vizată a unui contract.

-         Încheierea și executarea contractelor cu beneficiarii si furnizorii companiei noastre.

-         Îndeplinirea condițiilor impuse de ghidul de bună practică în distribuția și fabricația de medicamente precum și a prevederilor legale cu incidență în distribuția și fabricația de medicamente.

-         Oferte, promoții sau evenimente speciale cu privire la produsele și serviciile companiei noastre,

-         Deoarece este necesar pentru oferirea de produse și servicii, vom prelucra datele personale ale persoanelor vizate  cu scopul de a onora cererile/comenzile/întrebări beneficiarilor si furnizorilor companiei noastre, procesarea plăților efectuate pentru produsele și serviciile companiei noastre.

-         Pentru că este un interes legitim care nu lezează drepturile persoanelor vizate, vom prelucra datele cu caracter personal cu scopul de a:  solicita feedback cu privire la experiența beneficiarilor si furnizorilor, pentru a evalua eficiența comunicării cu acestia, pentru a personaliza interacțiunile pe care le au clienții cu echipele de vânzare prin telefon sau cu departamentul de Relații cu Clienții.

-         Creea și menține conturile de Beneficiar si Furnizor.

-         Pentru a asigura protecția necesară, identificarea și prevenirea debitelor, abuzurilor, reclamațiilor și altor obligații și pentru a respecta legislația aplicabilă

-         Pentru verificarea eligibilității și bonității beneficiarilor si furnizorilor companiei noastre, prin a  evalua potențiale riscuri de fraudă sau întârziere la plată, inclusiv prin verificarea în baze de date dedicate pentru identificarea unor eventuale debite rămase ca urmare a neexecutării obligațiilor din contracte anterioare sau în curs.

-         Pentru a îmbunătăți produsele și serviciile companiei noastre.

-         Pentru comunicarea cu persoanele vizate si cu beneficiariisi furnizorii companiei noastre.

-         Pentru a trimite persoanelor vizate informații care le pot interesa – cum ar fi evenimentele viitoare sau newsletterele. 

-         în scopul recrutării și selecției candidaților pentru posturile vacante în cadrul  companiei noastre.

-         În calitatea sa, de angajatorul sau furnizor de bunuri trebuie să păstreze și să prelucreze Datele cu Caracter Personal  ale angajaților săi sau ai angajatilor beneficiarilor sau furnizorilor săi în scopuri obișnuite derivate din raporturile de muncă, respectiv în scopuri administrative și organizatorice , precum și pentru a asigura respectarea și executarea anumitor prevederi ale contractelor, respectarea cerințelor și reglementărilor legale aplicabile raporturilor de muncă precum și pentru protejarea intereselor legitime ale companiei noastre sau ale beneficiarilorsi furnizorilor companiei noastre;

-         Pentru executarea contractelor, precum și pentru respectarea reglementările specifice raporturilor de muncă și/sau a celor fiscale/financiare;

-         Pentru monitorizarea flotei proprii de autovehicule.

-         Pentru monitorizarea perimetrală a spațiilor folosite de catre compania noastră si a accesului în acestea.

 

   (d)Categoriile de date cu caracter personal vizate: 

Compania noastră colectează date personale din surse publice , prin intermediul beneficiarilor si/sau furnizorilor noștrii sau direct de la persoanele vizate,

De regulă  informațiile sunt  furnizate la semnarea contractului cu beneficiarii si/sau furnizorii sau pe parcursul desfășurării acestuia, sau dupa caz la depunere CV-urilor, la utilizarea autovehiculelor companiei noastre, în momentul accesului în spațiile folosite de catre compania noastră, etc.

Vom prelucra după caz, în funcție de fiecare situație în parte, urmatoarele date:

-         Nume, prenume, data nașterii, CNP, seria si numarul CI,

-         Adresa poștală și de e-mail

-         Număr de telefon și altele

-         Semnătura

-         Funcția ocupată.

-         Alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când beneficiarul sau furnizorul furnizează o copie după un act de identitate al reprezentanților la momentul încheierii unui contract de furnizare sau pentru executarea acestuia.

-         Date din cazierul judiciar (atunci cand legislația în vigoare prevede obligativitatea prelucrării acestor date) de ex. în caz de manipulare, transport medicamente -stupefiante.

-         Datele necesare pentru emiterea și recepționarea facturilor fiscale (datele persoanei responsabile si ale delegaților).

-         Datele GPS-ul montate pe mașinile societății noastre sau ale beneficiarilor si furnizorilor societății noastre.

-         Datele rezultate din monitorizarea video a perimetrelor si spațiilor companiei noastre si ale beneficiarilor companiei noastre.

-         Datele IT pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu cu compania noastra.

-         Date personale ale membrilor din familie si copiile actelor : CI, certificat de nastere, casatorie, sentinta de divort, etc. in cazul in angajatul societatii contribuie la intretinerea lor.

-         Datele din carnetul de conducere

-         Datele din fisa de aptitudine emisa de medicul de medicina muncii.

Datele pot fi obținute:

-         Automat: în anumite situații, putem colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează telefonic cu compania noastră,

-         Din surse externe: Pentru oferirea de produse și servicii, compania noastră poate colecta în mod legitim date despre client și din surse externe atunci când consultă: baze de date publice (cum ar fi cea a Registrului Comerțului sau Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justitiei, Agenția Națională a Medicamentelor,  etc)

-         Pot fi colectate date personale și din surse precum: prelucrători  de date terți, parteneri ai companiei noastre, surse publice și site-uri de rețele sociale ale unor terți.

 

   (e)Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;

            Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi dezvăluite catre managementul companiei noastre, responsabilul cu protecția datelor, departamentele companiei noastre, afiliați companiei noastre precum și persoanei vizate la cerere.

Furnizarea informațiilor către terți - pentru a facilita utilizarea eficientă a informațiilor persoanelor vizate si pentru a ne putea desfașura activitatea în condiții de legalitate si normalitate, divulgăm datele cu caracter personal către terți. Cu toate acestea, divulgarea va avea loc numai în următoarele situații:

-         In mod periodic, putem implica sau angaja alte societăți și persoane fizice pentru a îndeplini funcții în numele nostru. Exemplele includ găzduirea și/sau menținerea conținutului Website-ului sau furnizarea anumitor funcții cuprinse în Website, furnizarea de servicii de marketing,  servicii de resurse umane. Acești furnizori se află în Romania. Acești destinatari vor avea acces numai la informațiile cu caracter personal solicitate pentru a-și îndeplini funcțiile și nu li se permite să utilizeze informațiile respective. Acești destinatari vor respecta obligații contractuale de confidențialitate.

-         Către alte entități din grupul nostru.

-         Către autoritățile guvernamentale sau de aplicare a legii dacă stabilim, la libera noastră alegere, că este obligația noastră legală să o facem.

 

(f) Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; 

Perioadele de păstrare a informațiilor cu caracter personal depind de scopul în care sunt procesate datele și de instrumentul respectiv în care sunt procesate aceste informații cu caracter personal.

Nu se pot evidenția diferitele perioade de păstrare a informațiilor într-un format rezonabil de inteligibil în cadrul acestei Politici. Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare aplicabilă sunt faptul că vom păstra informațiile cu caracter personal stabilite în prezenta politică atâta timp cât (i) este necesar în scopul respectiv, (ii) este necesar pentru desfășurarea relației de afaceri cu respectivul beneficiarsau furnizor, (iii) ați consimțit și/sau (iv) este impus de legile aplicabile privind păstrarea informațiilor.

 

    (g) Transferul datelor

Informațiile cu caracter personal pot fi transferate și procesate în una sau mai multe alte țări, din interiorul sau din afara Uniunii Europene. Daca va fi cazul, vom transfera datele persoanelor responsabile în afara UE numai în țări despre care Comisia Europeană consideră că vă oferă un nivel adecvat de protecție, sau în cazul în care compania noastra a instituit măsuri de protecție corespunzătoare pentru a căuta să păstreze confidențialitatea informațiilor. Vom informa persoanele vizate asupra țărilor in care vom transfera datele atunci cand vom identifica nevoia de a le transfera.

 

(h) Securitatea datelor

Deși vom face tot posibilul pentru a proteja informațiile cu caracter personal, este de notorietate faptul că  transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură și că nu putem garanta securitatea completă a informațiilor cu caracter personal transmise Website-ului sau oricărui terț; din acest motiv, orice transmitere de informații este pe propriul risc al persoanelor vizate.

Vom folosi proceduri operaționale stricte și măsuri de securitate, tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a preveni orice acces, modificare, ștergere sau transmitere neautorizată a acestor informații cu caracter personal.

 

 (i) Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

Persoana vizata  are o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor cu caracter personal în vigoare.

1.         Dreptul la accesarea datelor. Persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea că datele cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, are dreptul să obțină informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către compania noastră și, în anumite circumstanțe, are dreptul de a obține o copie a acestor date personale.

2.         Dreptul la rectificarea datelor. Persoana vizată are dreptul să solicite rectificarea datelor personale incorecte și, ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicite completarea datelor personale care lipsesc.

3.         Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri, persoana viztă are dreptul la ștergerea datelor  personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ: I) atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate; II) atunci când persoana vizată iși retrage consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ; III) atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct și; IV) atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare. Totuși, există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară: I) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; II) pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau; III) pentru stabilirea, exercitarea și apărarea drepturilor legale.

4.         Dreptul la restricționarea procesării.În anumite cazuri, persoana vizata are dreptul la restricționarea procesării datelor personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, compania noastră poate continua să stocheze datele personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când: I) avem consimțământul persoanei vizate; II) sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; III) sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau; IV) din considerente importante care vizează interesul public.

5.         Dreptul la portabilitatea datelor.În măsura în care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimțământul persoanei vizate și această procesare este realizată prin mijloace automatizate, persoana vizată are dreptul să obțină datele  sale cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod uzual și compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.

6.         Dreptul la obiecție. Persoana vizată are dreptul de a obiecta cu privire la procesarea datelor  personale din considerente specifice situației sale individuale, dar numai în măsura în care temeiul legal pentru procesare e acela că procesarea este necesară: I) pentru desfășurarea unei acțiuni în interesul public sau în exercițiul oricărei autorități oficiale investite sau; II) în scopul intereselor legitime urmărite de către compania noastră sau de către o entitate tertă. Într-un astfel de caz noi vom înceta procesarea datelor personale, cu excepția situației când putem demonstra considerente legitime convingătoare pentru procesare care premerg în raport cu interesele, drepturile și libertățile persoanelor vizate, sau atunci când procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obiecta cu privire la procesarea de către compania noastra a datelor personale în scopuri de marketing direct. Dacă persoana vizată ridică o astfel de obiecție, noi vom înceta procesarea datelor  personale în acest scop.

7.         Dreptul la retragerea consimțământului.În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul persoanei vizate, aceasta are  dreptul de a se retrage în orice moment din acel consimțământ.

În cazul în care persoana vizată se retrage dintr-un consimțământ acordat, compania noastra va înceta procesarea datelor personale ale acesteia, în afara cazurilor și în măsură în care continuarea procesării este permisă sau obligatorie în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare sau cu alte legi și reglementări care se aplică în acest context. Retragerea de către persoana vizata  a consimțământului acordat nu va afecta sub nicio formă temeiul legal în bază căruia s-a făcut procesarea înainte de retragerea consimțământului.

Dacă persoana vizată se abține de la furnizarea consimțămintelor necesare sau dacă se retrage ulterior din aceste consimțăminte, acest lucru poate avea drept consecință faptul că nu va mai putea beneficia de o parte din oferta de bunuri sau servicii furnizate de noi.

8.         Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Persoana vizata are dreptul de a  înregistra oricând o plângere la autoritatea nationala de supraveghere a protecției datelor:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România

Telefon: +40318059211, Website: http://www.dataprotection.ro/

Compania noastră face tot posibilul să ne asigurăm că  protejăm datele personale prelucrate, să informăm persoanele vizate despre modul în care procesam datele lor cu caracter personal și să ne conformăm cu cu privire la reglementările de protecție a datelor în vigoare.

 

(j) Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.

Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la persoanele vizate. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează și urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere și arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare și prin proceduri interne.

 

k) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

1.         Legalitate, echitate și transparență, limitări legate de scop, reducerea la minimum a datelor.

2.         Prelucrarea datelor trebuie să fie exactă și, în cazul în care este necesar, datele trebuie să fie actualizate;

3.         Limitări legate de stocare,      integritate și confidențialitate.

 

(l) Selectie si recrutare

Pentru participarea la procese de recrutare pentru orice poziție corespunzătoare calificării și experienței persoanei vizate, prin utilizarea facilitatii site-ului companiei noastre sau prin comunicarea CV-ului în altă modalitate, vom inscrie persoana vizată într-o bază de date în vederea, participării la procese de recrutare.

În acest sens compania noastră solicită utilizatorilor  date personale de tipul  nume, prenume, data de naștere, fotografie vârstă, sex, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, telefon, ocupație, venit, date privind educația, carnet de conducere, date privind interese de cariera.

            Consimtământul se poate acorda, de către persoanele cu o vârstă mai mare de 16 ani, electronic pe parcursul înscrierii pe website-ul societății noastre sau prin transmiterea pe e-mail a formularului de consimtământ completat sau în format fizic prin depunerea lui la sediile  companiei noastre sau prin transmiterea prin servicii postale la adresa Tg. Mures, str. Bega, nr. 5,  judetul Mureș.

În cazul în care persoana fizică are varsta mai mică de 16 ani consimtământul se acorda obligatoriu de părinți sau tutorele legal prin transmiterea pe e-mail a formularului de consimtământ completat cu dovezi atașate ale calității de părinte / tutore.

 

m) Prevederi finale:

Politica  privind prelucrarea datelor cu caracter personal  va fi  permanent afișată  pe site-ul companiei noastre, dar și la afișajul societații.

Compania noastra va informa persoanele vizate cu privire la orice modificare a    Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Bioeel SRL, dar și a modificărilor ce vor apărea în legile și Reglementărilor UE si naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

În situația in care o persoana vizată/unul din beneficiarii sau furnizorii societatii noastre  va pune la dispoziția companiei noastre  date cu carater personal ale unei alte persoane vizate/ familiei persoanei vizate, persoana care pune la dispoziție aceste date se va preocupa ca în avans să obțină acordul persoanelor vizate, și să le aducă la cunoștință Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal a companiei noastre, în forma valabilă la data respectiva, precum și modificările la aceasta așa cum le va primii de la compania noastra.

Compania noastră nu va fi trasă la răspundere pentru nici un prejudiciu direct, indirect, moral sau material sau pentru alte pierderi de orice natură suferite  de către orice persoană vizată ca urmare a prelurării sau  dezvăluirii datelor cu caracter personal prelucrate în baza prezentului document și conform Politicii  privind prelucrarea datelor cu caracter personal a noastră.

Compania noastră va asigura caracterul confidențial al datelor cu daracter personal ale persoanelor vizate  prin stabilirea unor proceduri interne în acest sens. În plus, ne vom asigura că personalul, afiliații și împuterniciții implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile sunt informați despre caracterul confidențial al datelor cu caracter personal, că au fost formați corespunzător în ce privește sarcinile lor și că au semnat acorduri scrise de confidențialitate privind utilizarea datelor cu caracter personal.

Prezentul document  intră în vigoare începând cu data de 25 mai 2018 și va lua în considerare Legile și Reglementările UE privind protecția datelor cu daracter personal la zi privind protecția datelor. Orice modificare a Legilor și Reglementărilor UE privind protecția datelor cu caracter personal se aplică de la data intrării în vigoare a prevederii legale, fără a ține cont de niciun preaviz între Părți.

 

 

 

 

 

                                                                                                             Albert Attila,

                                                                                           Director General